Kunngjeringar
Publisert 30.08.2018
1169

Utval for tekniske saker og næring, vedtok i møte 23. august 2018, å ta planforslaget opp til behandling og leggja det ut til offentleg ettersyn. Planforslaget kan påverka din eigedom.

Publisert 30.08.2018
planomriss 1184

Utval for tekniske saker og næring, vedtok i møte 23. august 2018, å ta planforslaget opp til behandling og leggja det ut til offentleg ettersyn. Planforslaget kan påverka din eigedom. 

Publisert 15.08.2018
1006-2 planavgrensning

Klepp Prosjektering AS varslar at dei set i gang arbeidet med detaljreguleringsplan for Høgahatten, Sirevåg i Hå kommune, i medhald av plan- og bygningslova §12-8.

Publisert 08.06.2018
frivillig arbeid

Vil de vera med å påverka planen for frivillig arbeid i Hå?

Publisert 14.05.2018
foreløpig toppbilde

No har du sjansen til å vera med og seia meininga di. Bli med i eit gjestebod og gi innspel om nærmiljøet ditt. 

Publisert 27.04.2018
Turnett i Hå 1

Utval for tekniske saker og næring vedtok i møte 19. april 2018 å leggja Plan for turnett i Hå kommune (PDF, 14 MB) ut til offentleg ettersyn.

Planen gjeld heile kommunen.

Publisert 23.10.2017
Hovudplan VA

 

I samband med godkjenninga av hovudplan for vatn, vassmiljø og avløp vert utkastet lagt ut til offentleg høyring. Høyringsfristen er 15. november.

Fann du det du leita etter?