Kunngjeringar
Publisert 13.01.2020

Planoppstart for planarbeidet ble tidligere varslet 6. mars 2018, men som følge av ytterligere utviding av planrområdet, utkjøring til fylkesvei har blitt flyttet lengre sør, bort fra naboen. Det blir derfor sendt ut nytt varsel, jf. Plan- og bygningsloven §§ 12-8.

 

Publisert 10.01.2020

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mottok den 31.12.2019 søknad om konsesjonspliktig endring, detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) fra Solvind Prosjekt AS for Friestad vindkraftverk i Hå kommune, Rogaland. Denne er nå sendt ut på høring.

Publisert 19.12.2019

Kommunestyret i Hå kommune vedtok 12. desember 2019 å eigengodkjenne planen.

    

Publisert 13.12.2019

Meiner du noko om landbruket i Hå? Kva tenkjer du om matproduksjon i framtida?

Hå kommune startar arbeidet med kommunedelplan landbruk. Planen skal leggja føringane for kommunen sin landbrukspolitikk framover.

Publisert 26.11.2019

Føremålet med ordninga er å motverke og/eller dempe konsekvensane av fattigdom hos barn og unge.

Publisert 04.10.2019

Arkitektkontoret Vest AS gjer med dette i samsvar med plan- og bygningslovas §12-8 og §12-11, melding om at følgande reguleringsarbeid blir sett i gang:
Plan 1190, detaljregulering av sambrukshus, bustader og torg, Nærbø sentrum
Hå kommune er oppdragsgjevar for planarbeidet. 

Det kunngjøres med dette og oppstart av forhandlingar om utbyggjingsavtale for det same
området, jf. pbl. § 17-4.  

Publisert 24.05.2019

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene på Jæren og Ryfylke.

Publisert 26.11.2018

Kommunedelplanen inneheld ei planbeskriving som seier noko om korleis me skal utvikla eit trygt, triveleg og tilgjengeleg sentrum. Sentrum skal bidra til identitet og må bygga vidare på eksisterande kvaliteter som stasjonsby, samtidig som me skal skapa noko heilt nytt.

Publisert 14.05.2018

Tirsdag 28. mai 2019 ble politikere, gjestebud og næringsliv de første som fikk se fremtidsbildene som MAD arkitekter har laget på bakgrunn av innspill fra innbyggerne.