Kunngjeringar
Publisert 03.05.2017
kviamarka.jpg

Formannskapet vedtok i møtet 2. mai 2017 å legge forslag til planprogram for klima- og energiplan for Hå kommune ut til offentleg ettersyn.

Publisert 03.04.2017
Buevegen fv 504
 Statens Vegvesen har lagt forslag til planprogram til høyring, og varslar om oppstart av reguleringsplanarbeid for strekninga Osland i Bjerkreim til Skrettingland i Hå kommune. 
 
Ope folkemøte onsdag 19. april kl 18:00 på Hå Rådhus, Varhaug.
 
 
Publisert 02.03.2017
Korridorer E39
Statens vegvesen kunngjer oppstart på arbeidet med kommunedelplan med konsekvensutgreiing, og legg forslag til planprogram ut til offentleg ettersyn i perioden 27.02.2017 til 28.04.2017.
Publisert 08.06.2016
Planstrategi

Kommuneplanutvalet vedtok i møte 7. juni 2016 i medhald av plan- og bygningslova § 10-1 å legge utkast til planstrategi for Hå ut til offentleg ettersyn.

Fann du det du leita etter?