Kunngjeringar
Publisert 06.03.2017
1175 Planavgrensing

Ravi rådgivning AS melder, på vegne av Risa AS, om oppstart for overnevnte plan. 

Publisert 02.03.2017
Korridorer E39
Statens vegvesen kunngjer oppstart på arbeidet med kommunedelplan med konsekvensutredning, og legg forslag til planprogram ut til offentleg ettersyn i perioden 27.02.2017 til 28.04.2017.
Publisert 15.02.2017

Utvalet for tekniske sakar og næring vedtok i møte 24.01.2017 å legga plan 1172 - Detaljregulering for Kråhagen ut på høyring, med nokre endringar.

Publisert 08.06.2016
Planstrategi

Kommuneplanutvalet vedtok i møte 7. juni 2016 i medhald av plan- og bygningslova § 10-1 å legge utkast til planstrategi for Hå ut til offentleg ettersyn.

Fann du det du leita etter?