Kunngjeringar
Publisert 27.11.2017
1122område

Utval for tekniske saker og næring vedtok i møte 21. november, å leggja forslag til detaljreguleringsplan 1122 Steinabakken, Brusand ut til offentleg ettersyn, i medhald av plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-10. Planen blir lagt ut med to alternative planforslag.

Publisert 23.11.2017
996

Kommunestyret i Hå kommune, gjorde 16.11.2017 følgjande vedtak:

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 vedtas detaljregulering plan 996B-1, Nærbø sentrum øst gnr 25 bnr 13. 

Publisert 10.11.2017
planomriss 1184

Klepp Prosjektering AS meldar i medhald av plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 om at følgjande reguleringsplanarbeid blir sett i gang:
 Detaljregulering  for Motlandsvegen 1, Nærbø - Plan nr. 1184 

Publisert 06.11.2017
Avgrensning planområde med vegnavn

Hå kommune startar opp detaljregulering for plan 1005O-2 – Sirevåg havn Felt Industri. 9. Planarbeidet kan påverka din eigedom.

Publisert 03.11.2017
1156

Utval for tekniske saker og næring vedtok i møte 31. oktober 2017, i medhald av plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-10 å leggja forslag til detaljreguleringsplan 1156 Hadlandsdalen ut til offentleg ettersyn.

Publisert 03.11.2017
figur 1170

Utval for tekniske sakar og næring vedtok i møte den 21.10.2017, i sak 138/17, å leggja planforslaget Plan 1170, Detaljregulering for del av Kvermestien og Auren, Brusand, ut til offentleg ettersyn i medhald av plan- og bygningsloven § 12-10, slik at berørte partar får høve til å koma med innspel til planen. Planen blir lagt ut til offentlig ettersyn med to alternative forslag.

Publisert 03.11.2017
1133b

Utval for tekniske saker og næring vedtok i møte 31. oktober 2017, å leggja forslag til reguleringsendring 1133 B Stokkelandsmarka Aust ut til offentlig ettersyn, i medhald av plan - og bygningslovens §§ 12 - 10 og 12 – 14. Reguleringsendringa gjeld delområde D, med gateadresse Stokkalandsbråtet. 

Publisert 23.10.2017
Hovudplan VA

 

I samband med godkjenninga av hovudplan for vatn, vassmiljø og avløp vert utkastet lagt ut til offentleg høyring. Høyringsfristen er 15. november.

Fann du det du leita etter?