Kunngjeringar
Publisert 15.03.2019

Kommunestyret i Hå kommune vedtok 21. februar 2019 å eigengodkjenne planen.

Publisert 26.11.2018
Flyfoto2

Kommunedelplanen inneheld ei planbeskriving som seier noko om korleis me skal utvikla eit trygt, triveleg og tilgjengeleg sentrum. Sentrum skal bidra til identitet og må bygga vidare på eksisterande kvaliteter som stasjonsby, samtidig som me skal skapa noko heilt nytt.

Publisert 15.11.2018
236

Føremålet med ordninga er å motverke og/eller dempe konsekvensane av fattigdom hos barn og ungdom.

Publisert 08.06.2018
frivillig arbeid

Vil de vera med å påverka planen for frivillig arbeid i Hå?

Publisert 14.05.2018
foreløpig toppbilde

No har du sjansen til å vera med og seia meininga di. Bli med i eit gjestebod og gi innspel om nærmiljøet ditt. 

Publisert 27.04.2018
Turnett i Hå 1

Utval for tekniske saker og næring vedtok i møte 19. april 2018 å leggja Plan for turnett i Hå kommune (PDF, 14 MB) ut til offentleg ettersyn.

Planen gjeld heile kommunen.

Publisert 23.10.2017
Hovudplan VA

 

I samband med godkjenninga av hovudplan for vatn, vassmiljø og avløp vert utkastet lagt ut til offentleg høyring. Høyringsfristen er 15. november.

Fann du det du leita etter?