Kunngjeringar
Publisert 28.06.2018
1188planavgrensning

Hå kommune varslar oppstart av reguleringsarbeid for Varhaug idrettspark, plan 1188.  Planarbeidet kan påverka din eigedom.

Publisert 25.06.2018
VA-Varhaug (2)

For å redusera faren for flaum, skal Hå kommune legga nye, større røyr frå Bratlandsåna og innover byggefelta på Varhaug. 

Publisert 21.06.2018
1158 Planavgrensing

Utval for tekniske saker og næring, vedtok i møte 14. juni 2018, å ta planforslaget opp til behandling og leggja den ut til offentleg ettersyn. Planarbeidet kan påverka din eigedom.

Publisert 21.06.2018
1185 plangrense

Utval for tekniske saker og næring, vedtok i møte 14. juni 2018, å ta planforslaget opp til behandling og leggja den ut til offentleg ettersyn. Planarbeidet kan påverka din eigedom.

Publisert 21.06.2018
1107A8planormiss

Hå kommune varslar oppstart av detaljreguleringsarbeid for plan 1107A-8, Haugen som ligger vest for rundkøyringa i Prestakrysset på Varhaug, innanfor gjeldande områdeplan 1107A område ved Varhaug skule. 

Publisert 21.06.2018
planomrissnett1010A3

Hå kommune startar opp reguleringsarbeid for plan 1010A-3 – Varhaug sentrum sør, krysset fv. 504 Varhaugvegen-fv. 153 Dysjalandsvegen. Planarbeidet kan påverka din eigedom. 

Publisert 14.06.2018
Flyfoto2

Nå har du sjansen til å vera med på den siste finpussen av korleis Nærbø sentrum skal sjå ut i framtida.

Publisert 08.06.2018
frivillig arbeid

Vil de vera med å påverka planen for frivillig arbeid i Hå?

Publisert 14.05.2018
foreløpig toppbilde

No har du sjansen til å vera med og seia meininga di. Bli med i eit gjestebod og gi innspel om nærmiljøet ditt. 

Publisert 27.04.2018
Turnett i Hå 1

Utval for tekniske saker og næring vedtok i møte 19. april 2018 å leggja Plan for turnett i Hå kommune (PDF, 14 MB) ut til offentleg ettersyn.

Planen gjeld heile kommunen.

Fann du det du leita etter?