Kunngjeringar
Publisert 16.06.2017
Plan 1183 1

Arkitektkontoret STAV AS varsler oppstart av Detaljregulering for område ved Vatnamotholmane og Tuen, plan 1183 i Hå kommune.

Publisert 16.06.2017
Plangrense1175

Prosjektil Areal AS varsler på vegne av tiltakshaverne Risa AS og Grunn-Service AS, oppstart av samlet reguleringsplan for en større utvidelse av masseuttakene deres på Friestad.  Dette er et utvidet planarbeid i forhold til tidligere varslet 08.03.2017. 

Publisert 09.06.2017
1133B planavgrensning

 Vi starter et planarbeid, for endring av plan 1133A Stokkelandsmarka Aust, delområde D Stokkelandsbråtet. Endringene er en oppdatering i forhold til høyder på ferdig opparbeidet byggeområde. Vi vil omtale endringen som plan 1133B. Planarbeidet kan påvirke din eiendom. 

Publisert 08.06.2017
1158 Planavgrensing

Aros arkitekter melder på vegne av Stangeland maskin AS oppstart av overnevnte plan.

Publisert 08.06.2017

 Utval for tekniske saker og næring vedtok å legga planen ut på høyring den 30.05.2017. 

Publisert 29.05.2017

 Hå kommunestyre godkjente planen i møte 11.05.2017. 

Publisert 29.05.2017

 Hå kommunestyre godkjente planen i møte 11.05.2017. 

 
Publisert 29.05.2017

NVE har mottatt søknad fra Lyse Produksjon AS om endret manøvreringsreglement for to av magasinene om er tilknyttet Hetland kraftverk: Homsevatn og Holmavatn. I tillegg har NVE tidligere mottatt søknad om tillatelse  til fortsatt overføring av Hagavatn for utnyttelse i Hetland kraftverk i et sidevassdrag til Ognavassdraget. NVE ønsker å behandle disse to søknadene samtidig.

Publisert 03.05.2017
kviamarka.jpg

Formannskapet vedtok i møtet 2. mai 2017 å legge forslag til planprogram for klima- og energiplan for Hå kommune ut til offentleg ettersyn.

Fann du det du leita etter?