Viktig informasjon om koronavirus

Helsesjukepleiar

Helsesjukepleiar Linda Indrebø Ødegården er tilgjengeleg på skulen måndag – fredag kl 0830-1300 (evt 1330)

Kven kan koma til helsesjukepleiar?
Alle kan koma innom for samtale, men det er greit å seie til lærar kor du skal.
Foreldre kan ta kontakt pr mobil: 415 32 765, evt helsestasjon - resepsjon: 51 79 99 70 (mellom kl 0815-1500)

Kva tid kan eg koma?
Du kan koma i trefftida. Dersom eg er opptatt, kan me avtale ei ny tid seinare.

Kva kan helsesjukepleiar hjelpe med?
Helsesjukepleiar kan gje råd når det gjeld kropp, pubertet, kosthold, trening, psykiske vansker, mobbing, ensomhet, vaksiner m.m.
Helsesjukepleiar har teieplikt.

Helsing Linda Indrebø Ødegården

Kontakt

Linda Indrebø Ødegården
Helsesykepleier
Telefon: 51 79 99 70
Mobil: 415 32 765