Handlingsplan mot mobbing


Skulane på Nærbø har ein felles "Handlingsplan mot mobbing". Handlingsplanen er ein del av skulen sitt ordensreglement, og seier noko om korleis ein definerer mobbing, korleis skulane arbeidar førebyggjande, og kva prosedyrar ein følger når det er mistanke om mobbing/når mobbing er avdekka.

Handlingsplanen vert revidert kvart tredje år. 

Fann du det du leita etter?