Viktig informasjon om koronavirus

Elevrådet

Elevane skal engasjerast i planlegginga og gjennomføringa av det systematiske arbeidet for helse, miljø og tryggleik ved skulen. På Bø skule speler elevrådet ei viktig rolle i høve dette arbeidet. I tillegg til møter i elevrådet annankvar veke, har dei to representantar i SU, og ein ekstra representant når det SMU-saker.

Kontakt

Ina Bøgh Vigre
Ina Bøgh Vigre
Kontaktlærar