FAU

Eit godt samarbeid mellom heim og skule er eit viktig grunnlag for at elevane skal få eit godt læringsmiljø. Foreldre er sikra medverknad på skulen gjennom både FAU (foreldra sitt arbeidsutval) og SU (samarbeidsutvalet).

Ein vel representantar til FAU på foreldremøte om våren, ein frå kvart trinn. Av desse 7 representantane i FAU vel ein to representantar til samarbeidsutvalet.

 

For å få kontinuitet i utvalet sitt arbeid, har ein følgjande valordning: Alle sit 2 år utanom representant frå 7.trinn. Det er altså val til FAU på 1., 3., 5. og 7.trinn. 

 

 

FAU – representantar 2018-2019

Trinn

Representant

Mobil

Vararepresentant

1. trinn

Karin Nilsen

41555196

Rita Otto

2. trinn

Sigve Bjørgo Risa

95153817

Anne Bergitte O. Haver

3. trinn

Cathrine Sirevåg Andreassen

93066349

 

4. trinn

Borghild Reime Gravdal

90876079

Elin Bjørheim

5. trinn

Ester Frøyland Pollestad

98639885

Gunn Helen

6. trinn

Nina Salte Nordvik

92258459

Raymond Bjuland

7. trinn

Wendy Vatne

92018456

Anne Marthe Dalen

Fann du det du leita etter?