Viktig informasjon om koronavirus

FAU

Eit godt samarbeid mellom heim og skule er eit viktig grunnlag for at elevane skal få eit godt læringsmiljø. Foreldre er sikra medverknad på skulen gjennom både FAU (foreldra sitt arbeidsutval) og SU (samarbeidsutvalet).

Ein vel representantar til FAU på foreldremøte om våren, ein frå kvart trinn. Av desse 7 representantane i FAU vel ein to representantar til samarbeidsutvalet.

 

For å få kontinuitet i utvalet sitt arbeid, har ein følgjande valordning: Alle sit 2 år utanom representant frå 7.trinn. Det er altså val til FAU på 1., 3., 5. og 7.trinn. 

 

 

FAU – representantar 2019-2020

Trinn

Representant

Mobil

Vararepresentant

1. trinn

Elias Vagle Elemy

902 09 034

Sissel Obrestad

2. trinn

Karin Nilsen

415 55 196

Rita Otto

3. trinn

Anne Bergitte O. Haver

481 21 791

 Anette Pettersen

4. trinn

Cathrine Sirevåg Andreassen

930 66 349

Elin Bjørheim

5. trinn

Borghild Reime Gravdal

908 76 079

 

6. trinn

Ester Frøyland Pollestad

986 39 885

Gunn Helen Vestly

7. trinn

Nina Salte Nordvik

92258459

Raymond Bjuland