FAU

Eit godt samarbeid mellom heim og skule er eit viktig grunnlag for at elevane skal få eit godt læringsmiljø. Foreldre er sikra medverknad på skulen gjennom både FAU (foreldra sitt arbeidsutval) og SU (samarbeidsutvalet).

Ein vel representantar til FAU på foreldremøte om våren, ein frå kvart trinn. Av desse 7 representantane i FAU vel ein to representantar til samarbeidsutvalet.

 

For å få kontinuitet i utvalet sitt arbeid, har ein følgjande valordning: Alle sit 2 år utanom representant frå 7.trinn. Det er altså val til FAU på 1., 3., 5. og 7.trinn. 

Sist endra 08.02.2017
Fann du det du leita etter?