Informasjon om koronaviruset

Desse råda gjeld nå (oppdatert 11. april):

 • Ha god hand- og hostehygiene.
 • Følg vaksinasjonsprogrammet.
 • Hald deg heime viss du har nyoppståtte luftvegssymptom og føler deg sjuk.
 • Du treng ikkje testa deg med sjølvtest. Viss du likevel har fått ein positiv test, gjeld dei same råda om å halda deg heime viss du føler deg sjuk.
 • Du treng ikkje registrera positive sjølvtestar hos kommunen.
 • Du treng ikkje vera heime fire dagar ved påvist covid-19.
 • Kontakt lege viss du har behov for helsehjelp.

 

Testing/hurtigtesting
 • Hald deg heime viss du har nyoppståtte luftvegssymptom og føler deg sjuk.
 • Du treng ikkje testa deg med sjølvtest. Viss du likevel har fått ein positiv test, gjeld dei same råda om å halda deg heime viss du føler deg sjuk.
 • I ein overgangsperiode vil det vera tilgjengelege sjølvtestar i kommunane for dei i befolkninga som likevel ønsker å testa seg.
   

Kor kan eg henta gratis hurtigtestar?

 • Hå rådhus, servicetorget Varhaug 

Send ein annan person for å henta testen om du har symptom. (Er du åleine kan du ringa fyrst, så kan me legga testen på utsida av utleveringsstaden).
 

Kva er ein hurtigtest?

Antigen-hurtigtestar gir raske svar og bidrar til å redusera smittespredninga i samfunnet. Det finst ulike typar av desse testane og fleire måter å gjera testinga på. Sjå ein demonstrasjon her:

Er du utanlandsk statsborgar og ikkje har tilgang til Helsenorge? Då kan du kontakta luftvegslegevakta for å få svar på koronatesten.

Kor mange er smitta?
Nyttig kontaktinformasjon

Om du treng PCR-test, kan du bestilla det her: www.c19.no
 

Fastlegen

Føler du deg sjuk er det viktig at du kontaktar fastlegen din for ei vurdering først, for å utelukka moglegheiten for andre alvorlege sjukdommar. 

 

Akutt og alvorleg sjukdom

 • Er du alvorleg sjuk skal du kontakta fastlege eller legevakt 116 117 for helsehjelp. Treng du akutt helsehjelp skal du ringa 113
 • Folkehelseinstituttet gir råd og rettleiing på tlf. 815 55 015 (open kvardagar 08.00-15.30)
 • Kontakt legevakta på 116 117 ved akutt nyoppstått eller forverra sjukdom.

 

Servicetorget

Servicetorget svarar på generelle spørsmål om korona på 51 79 30 00 (open kvardagar 07.45-15.15).

 

Informasjon om koronavirus

Om du har spørsmål om korona som du ikkje får avklart ved å lesa på nettet, kan du ringa 815 55 015.

Les dette før du ringer:

 • Sjekk alltid nettsidene www.fhi.no, www.ha.no/korona eller www.koronasjekk.no før du ringer
 • Er du helsepersonell og lurer på om du kan gå på jobb; drøft med leiaren din.
 • Har du behov for legetime eller lurer på ting som har med fastlegetenestene å gjera, ringer du legekontoret ditt eller legevakt på vanleg måte.

Svar på dei vanlegaste spørsmåla om koronaviruset finn du på Helsenorge. 

 

Turistar og andre utan fastlege

Viss du er turist eller besøkande i Hå utan fastlege i regionen og får symptom som kan skuldast covid-19, skal du kontakta legevakta på 116 117. Legevakta organiserer testing. Symptom som kan tyda på covid-19 er luftvegsinfeksjon med anten feber, hoste eller tung pust i tillegg. Alle med nyoppstått luftvegsinfeksjon bør testa seg. 

 

Kommuneoverlege i Hå kommune

Gerd Signy Solberg Omland

E-post: gsso@ha.kommune.no

Besøk ved sjukeheim og institusjonar
 • Pårørande bør lesa gjennom skrivet Risikogrupper og deres pårørende - FHI.
 • Personar som har luftvegssymptom bør ikkje besøka sjukeheimane, uavhengig av vaksinasjonsstatus.
 • Besøkande bør halda avstand til andre bebuarar og skal bruka munnbind ved opphold i fellesareal.
 • Ved alvorleg sjukdom hos bebuar, vil me legga til rette for at pårørande som er smitta kan koma på besøk. Dersom du treng slikt unntak, meld frå til avdelinga før du kjem.
 • Sjukeheimen sørger for tilgang til munnbind og handsprit for besøkande.