Viktig melding

Lukk meldinga

Vil du jobba i barnehage i Hå?

Fristen for å søka stilling som pedagogisk leiar og barnehagelærar i Hå nærmer seg.

Barnehagetilsette reklamerer for arbeidsplassen sin - Klikk for stort bilete- Kom og jobb med oss, inviterte tilsette i barnehagane i Hå under Karrieredagen ved Universitetet i Stavanger.

Er du snart ferdig utdanna barnehagelærar? I Hå kommune har me 14 kommunale barnehagar frå sør til nord. 

Alle nyutdanna barnehagelærarar får tilbod om rettleiing, både individuelt i barnehagen, og i gruppe saman med andre. 

Politikarane i kommunen har innvilga 2,5 millionar kroner som blir fordelt blant barnehagane slik at me kan avvikla plantid utan å mista vaksentettheten. 

Alle barnehagane i Hå samarbeider med Universitetet i Stavanger gjennom lærande nettverk. 

Barnehagene vil i samarbeid med heimen, gi alle barna i Hå kommune ein god barndom. Alle barn skal oppleva læring og meistring i barnehagen.

Velkommen til å søka!

Du kan søka stilling her