Sommartilbod for dei unge i Hå

Heile juli vert det gratis ferietilbod for barn og unge i Hå.

Barn i juli

Kvar vekedag mellom klokka 12.00 og 15.00 frå 1.-29. juli har Hå kommune gratis ferietilbod for barn i Hå frå dei som startar i 4.klasse og til dei som skal starta i 7.klasse. Barn som treng tilrettelagte fritidsaktivitetar er også velkomne med følge.

Ung i juli

Ung i juli er eit gratis ferietilbod for ungdom for dei som startar i 8.klasse og opp til 18 år. Det føregår kvar vekedag mellom klokka 12.00 og 15.00 i juli månad på Hå kulturtorg. 

Her kan du spela instrument, dansa, spela brettspel, teikna, drøsa, syngja og vasa. Du kan treffa andre å ha lag i, møta nye vener, testa nye hobbyar og ha det gildt. Som tidlegare vert det vinyltrykk på t-skjortar, lage button, kjøre/mekke radiostyrte biler og meire til. Enkel servering av brødmat. Ungdom som treng tilrettelagte fritidsaktivitetar er også velkomne med følge. 
 

Meir informasjon:

Barn i juli - Hå kulturskule

Ung i juli - Hå kulturskule