Viktig melding

Lukk meldinga

Pårørandeskule og brukarskule 2023

Bilde av liten steinbukk som står på en stein i jærlandskap. - Klikk for stort bilete

Pårørandeskulen er for pårørande som har omsorg for eller er i nær relasjon med personar som lever med ein demenssjukdom.

Brukarskule er for deg som har fått ein demenssjukdom.

Når ein person får konstantert ein demenssjukdom oppstår det ein ny situasjon som påverkar det daglege livet. Det kan oppstå situasjonar som kan vera vanskelege å meistra både for dei demenssjuke og deira pårørande.

Å vera pårørande er svært krevjande, derfor er det viktig med auka kunnskap om dei ulike temaa som står i programmet. Det vil vera personar som har erfaring i det å rettleia pårørande.

Å få ein demenssjukdom er tøft, difor ynskjer ein å legga til rette for brukarskule. Brukarskule er ein sosial møteplass der informasjon og kunnskap vert formidla og erfaring vert delt.

Fokuset med skulane er å gi informasjon, råd og rettleiing om sjukdommen og sjukdommen sine utfordringar. For meir informasjon, ta kontakt med demenskoordinator i Hå kommune, Anne Dagny Versland.

 • Stad: Time kommune
 • Adresse: Arne Garborgs veg 30, 4349 Bryne
 • Arrangør: Gjesdal, Hå, Klepp og Time kommune i samarbeid med Jæren demensforening.
Program for pårørandeskule

Skulen går over fem kveldar frå klokka 17:30-20:00.

 • Onsdag 18. oktober 2023 - Demenssjukdommar.
 • Onsdag 25. oktober 2023 - Kommunikasjon og samhandling.
 • Onsdag 1. november 2023 - Aktuelle tenester og teknologiske hjelpemiddel som støttar personar med demens.
 • Onsdag 8. november 2023 - Framtidsfullmakt og verjemål.
 • Onsdag 15. november 2023 - Pårøranderolla.

Kvar kveld vert innleia med ei forelesning og vert avslutta med samtalar i faste grupper.

 

Program for brukarskule

Skulen går over fem kveldar frå klokka 17:30-20:00.

 • Onsdag 18. oktober 2023 
 • Onsdag 25. oktober 2023 
 • Onsdag 1. november 2023 
 • Onsdag 8. november 2023 
 • Onsdag 15. november 2023 

Program for skulen kjem.

 

Pris er 300 kroner per person, og 100 kroner per person for medlemmar i Jæren demensforening. (For å verta medlem, send e-post til jaeren.demensforening@gmail.com)

Kaffi/te og enkel bevertning.

For påmelding, spørsmål eller ønske om meir informasjon, ta kontakt med demenskoordinator Anne Dagny Versland, telefonnummer 482 75 047.