Viktig melding

Lukk meldinga

Opnar midlertidig mottak av hage- og plastavfall

Fem tysdagar framover vil det vera mogleg å levera plastemballasje og hageavfall i Stokkalandsmarka. 

Gunn Iren Årsland ved haug av hageavfall - Klikk for stort bilete Område merka av for avfallsmottak - Klikk for stort bileteDet midlertidige mottaket for hage- og plastavfall vil vera i Stokkalandsvegen (merka med gult), på industriområdet Stokkalandsmarka.

I samband med at hageavfallet på sikt ikkje skal kastast i den brune dunken, set Hå kommune i gang eit prøveprosjekt med mottak av hage- og plastavfall sør i kommunen. Fem tysdagar framover vil det vera mogleg for private hushaldningar å levera plastemballasje (i gjennomsiktige plastsekker) og hageavfall i Stokkalandsvegen, industriområdet ved Stokkalandsmarka (sjå kart).

Følgande datoar vil det vera ope frå kl 14-18:

  • 5. september
  • 19. september
  • 3. oktober
  • 17. oktober
  • 31. oktober

Passar ikkje datoane, har du det same tilbodet til litt andre tidspunkt ved Hå gjenvinningsstasjon, Nærbø.

Her er opningstidene for gjenvinningsstasjonen på Nærbø

 

PS!

  • Dette gjeld bare for private hushaldningar og innbyggarar i Hå
  • Plastavfall må leverast i gjennomsiktige sekker
  • Tilbodet er gratis