Viktig melding

Lukk meldinga

Kven bør få folkehelseprisen?

Veit du om nokon som bidrar til inkludering, fellesskap og gode nærmiljø? Send inn forslag.

To glade jenter - Klikk for stort bilete

Nasjonalforeningen for folkehelsen kan dela ut ein folkehelsepris i kvart fylke årleg. Prisen vil delast ut i Rogaland for femte gong i år. 

Send inn tips om nokon som: 

  • Bidrar til sosial støtte, nettverk og aktivitet som skapar trivsel og livskvalitet 
  • Bidrar til gode nærmiljø 
  • Bidrar til inkludering og motarbeiding av utanforskap 
  • Skaper generasjonsmøte og aktivitetar på tvers av generasjonar 
  • Har hatt stor betydning for folkehelsa og sosiale forhold i nærmiljøet

 

Prisen kan ikkje tildelast eigne og nåverande tillitsvalde i Nasjonalforeningen. 

Tips om aktuelle kandidatar sendast til: 

Nasjonalforeningen, Fylkeskontoret for Rogaland Torgveien 15 A, 4016 Stavanger 

eller e-post: rogaland@nasjonalforeningen.no

Frist for å senda inn: 15. mars 2024