Viktig melding

Lukk meldinga

Kunngjøring: Oppmåling og signalisering i Rogaland 2023

Illustrasjonsbilde av signal som blir markert i terrenget. Foto. - Klikk for stort bileteDet vil bli markert med signal i terrenget i forbindelse med oppmålingen.

Kartverket skal måle opp i Hå.

Kartverket Rogaland vil foreta flyfotografering og kartlegging i følgende kommuner i 2023: Sandnes, Hå, Time, Klepp og Lund. Arbeidene vil medføre utlegging av signalplater på bakken eller maling av signaler på steiner, fjell og asfalt. Det vil bli utført målinger med GPS og arbeidene kan også omfatte grensestrøkene i nabokommunene.  

Arbeidene vil begynne i mars og vil foregå utover våren og sommeren. De vil bli utført av et konsulentfirma for Kartverket Rogaland. Det kan bli nødvendig med rydding av mindre trær og kratt. De som utfører arbeidene har rett til nødvendig adgang på eiendommene.

Vi gjør grunneiere og rettighetshavere oppmerksom på at arbeidene utføres i henhold til Matrikkelloven.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Kartverket Rogaland, tlf 51 85 88 85, eller til stavanger@kartverket.no.