Hå er godkjent som Trafikksikker kommune

Fartsgrense-illustrasjon fra Trygg Trafikk - Klikk for stort bileteSom den åttende kommunen i Rogaland, er Hå nå godkjent av Trygg Trafikk som «Trafikksikker kommune».

Prosessen startet med en presentasjon for ledergruppa i februar 2020, og nå har Trygg Trafikk mottatt dokumentasjon på at kriteriene er oppfylt for Hå kommune. Det betyr at kommunen er oppført på listen over godkjente kommuner.

Alle avdelingene i Hå kommune har vært involvert i arbeidet for å lage et godt system for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Det betyr på ingen måte at vi er garantert at det aldri mer blir trafikkulykker i Hå, eller at alle trafikksikkerhetsutfordringer er løst, men dette innebærer blant annet at kommunen har innarbeidet retningslinjer og rutiner for å gjøre små og store trafikanter litt tryggere i hverdagen. Godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet.

Hå kommune er nummer 119 i landet som mottar dette kvalitetsstempelet. Det er et nasjonalt mål at det innen utgangen av 2021 skal være 125 godkjente kommuner i Norge. Godkjenningen varer i tre år, og etter den tid må kommunene gjennom en re-godkjenning.

Alle kommunale skoler og barnehager skal etter hvert få opp skilt med et synlig bevis på at Hå er en trafikksikker kommune. Tanken er at når du ser skiltene, blir du minnet på å ferdes med minst mulig risiko i trafikken – enten du er fotgjenger, passasjer eller kjørende.

– Med dette samler vi alt arbeidet som gjøres i Hå kommune for å gjøre hverdagen tryggere for alle som ferdes i trafikken, sier kommunedirektør Anne Berit Berge Ims.

– Mye av dette knyttes til holdninger og om det å være bevisst på alt fra bruk av sykkelhjelm, sikring av barn i personbiler og arbeidsbiler, til bygging av gang og sykkelstier, understreker hun.