Viktig informasjon om koronavirus

FAU skuleåret 2019/20

FAU på Nærbø ungdomskule:

Leiar: Rune Øyen

Nestleiar: Lene Njærheim Jørgensen

Andre medlemmar: Gunhilde Njærheim Vøllestad, Anne Kjersti Haveland, Randi H. Viste og Jarle Søiland.