Fritak i KRLE-faget

Foreldra kan søkje elevane fri for enkelte element i KRLE-undervisninga

KRLE-faget gjer høve for å søkje eleven fri for ulike element i undervisninga.

Meir om dette finn ein her:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2008/rundskriv-f-10-08-informasjon-om-endring.html?id=520814

Årsplanar for dei ulike trinna finn de på trinna sine sider.

Fann du det du leita etter?