Viktig informasjon om koronavirus

Nærbø ungdomsskule - om oss

Klikk for stort bilete

Skulen har ein visjon om at alle elevane skal oppleva at dei er eineståande og verdifulle, og at skulen er ein stad der dei kjenner seg trygge. Eit godt arbeidsmiljø skal gje elevane utfordringar som gjer at dei utviklar sitt særpreg og sine evner, og tek medansvar for eiga læring. Alle partane i skulen skal oppleva likeverd, og ha innverknad på skulekvardagen. 

Nærbø ungdomsskule er ein mobilfri skule som ligg sentralt på Nærbø i Hå kommune på Jæren. Skulen består av to avdelingar:
Møllerhaugen og ungdomsskulen. Elevtalet på Møllerhaugen varierer, men sjølve ungdomsskulen har ca. 263 elevar. Til saman har dei to avdelingane 45 tilsette.

Administrasjon og leiing:

Rektor: Jan Ove Tobiassen
E-post: JanOve.Tobiassen@ha.kommune.no
Telefon: 51 43 60 32 / 402 40 169

Sekretær: Kari Ann Røgenes Bjørnsen
E-post: post.narbo.ungdomsskule@ha.kommune.no
Telefon: 51 43 60 30

Lagleiarar

Ungdomsskulen:
8.trinn: Geir Herrem - telefon 908 71 650
9.trinn: Kathrine Skrettingland - telefon 482 39 462 
10. trinn: Sven Møller - telefon 918 66081

Møllerhaugen:
Astrid Brekke Salte - telefon 917 15 758

Ny dagsrytme frå hausten 2019:
Frå hausten 2019 har skulen fått ny dagsrytme. Dette har me vore nøyd til å gjere for å få timeplankabalen mm. til å gå opp. Ei vanleg økt er no på 60 min, men me har og økter på 30 min der me har kurs og tema. Skulen startar kl. 08.10 alle dagar, og sluttar kl. 13.40. Merk at skulen er slutt kl.14.00 på tysdagar.

Elevar som tek arbeidslivsfag kan ha utvida skuledag, men dei avspaserar ekstra tid innanfor ordinær skuletid. Klikk på biletet under for å sjå dagsrytmen.

Klikk for stort bilete