Viktig melding

Lukk meldinga

Inn på tunet på Torvholen Gard

Til hausten kan innbyggarar i Hå kommune med demens bli med på lågterskeltilbodet "Inn på tunet" på Torvholen Gard.  

Tilbodet er kvar tysdag klokka 10-14, og er spesielt tenkt til deg som er tidleg i sjukdomsfasen og som ikkje allereie har eit aktivitetstilbod i kommunen. Dette er ein sosial møteplass med frisk luft og kontakt med dyr og natur. Her får du gjera aktivitetar som å gå tur i skogen, snekra, stella dyr, henta egg, plukka bær, laga saft, stabla ved, strikka og spela kort.

Tilbodet inkluderer transport og kostar 180 kroner per gong.

Ta kontakt om du ønsker meir info:

  • Somaya Vigre, leiar for Klokkarhagen: 95069526
  • Anne Dagny Versland, demenskoordinator: 48275047
Foto av ei hand med jordbær Foto: Torvholen Gard