Viktig melding

Lukk meldinga

Hugs å lasta ned dei nye tømmerutene

Frå og med juni vert det ein del endringar i tømmekalenderen din.

Bilde av gul søppelbil. Foto. - Klikk for stort bileteDei neste åra er det Renovasjonen Næring som skal ta seg av søppeltømminga i Hå. Renovasjonen Næring AS

Måndag 3. juni skal Renovasjonen Næring ta over søppeltømminga i Hå kommune. Det vert nokre endringar for alle innbyggarar, den nye tømmekalenderen din finn du her:
Tømmekalender med gateoversikt

Kva er endringane?

  • Glas får nye tømmedagar. Framover vert glas tømt på same dagen som rest- og matavfall (kvar 8. veke), så det betyr at du får færre tømmedagar å passa på.
  • Rute 405, 607 og 608 får nye tømmedagar for rest- og matavfall. For alle andre vert dunkane tømt dei same dagane som før.
  • Nokre ruter får tømming på ettermiddagen/kvelden. Dette gjeld rute 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 602, 607 og 608. Alle må likevel setta fram dunkane seinast klokka 06.00.
  • Om du har lagt inn gammal tømmekalender i Google-kalenderen din, må du sletta den og abonnera/synkronisera på ny tømmekalender.
  • Om du har lasta ned eller skrive ut tømmekalender tidlegare i år, må du gjera dette på nytt.

Hugs at du alltid finn oppdatert informasjon om renovasjon og søppel i Hå på ha.no/avfall