Viktig melding

Lukk meldinga

Skulenytt

Skyssruter for Ogna-elevane

SK1901 Kvassheim - Brusand - Ogna skule
SK1902 Sannarnes - Sirevåg - Brusand - Ogna skule

SK1903 Brusalia - Åsane - Heresvela - Ogna skule