Skulekorps i Hå kommune

Nærbø skulekorps

Korpset gir god og tilpassa opplæring på instrument (messing, treblås eller slagverk) og i drill. Å vere med i korps gir både eit musikalsk og sosialt fellesskap.

Korpset har medlemmer frå 8 - 19 år, og ein kan starte med opplæring det året ein skal begynne i 3. klasse. Hovudopptak skjer i løpet av mai. 

Dirigentar: Gjøran Kvammen Bårdsen og Camilla Krokstrand

Her kan du få meir informasjon om Nørbø skulekorps.   

Dirigentar og fleire av instruktørane i korpset er tilsett i kulturskulen. 

Her finn du meir informasjon om NMF (Norges musikkorps forbund) sine aktivitetar og nyheiter.