SKULEKORPS I HÅ KOMMUNE

Nærbø Skulekorps

Korpset gir god og tilpassa opplæring på instrument (messing, treblås eller slagverk) og i drill. Å vere med i korps gir både eit musikalsk og sosialt fellesskap.

Korpset har medlemmer frå 8 - 19 år, og ein kan starte med opplæring det året ein skal begynne i 3. klasse. Hovudopptak skjer i løpet av mai. 

Dirigentar: Cecilia Lind Bjørnerud og Camilla Krokstrand

For meir informasjon og påmelding:  https://www.facebook.com/N%C3%A6rb%C3%B8-skulekorps-1624935594436094/

 

Dirigentar og fleire av instruktørane i korpset er tilsett i kulturskulen.For informasjon om NMF (Norges musikkorps forbund) sine aktivitetar og nyheiter: 
http://musikkorps.no/