FAGTILBOD I HÅ KULTURSKULE

Hå kulturskule har desse tilboda for skuleåret 2021/2022. Gruppefag startar med atterhald om nok søkjarar. Tid og stad med atterhald.

Påmelding for nye søkjarar, bytte av fag og utmelding. Frist: 1. mai 2021

For elevar frå 3. klasse, fiolin frå 1. klasse
Opplæring på instrument eller song.
Undervisning i gitar, bass og slagverk er på Nærbø grunna samspill i band er del av undervisninga.

VISUELLE KUNSTFAG

Grupper delvis etter alder. Nedre aldersgrense: 3. klasse.
Innføring i ulike teknikkar og arbeidsmetodar i visuell kunst. Praktisk skapande arbeid med teikning/maling, farge og komposisjon. Bruk av ulike materiale, reiskapar og teknikkar. To- og tredimensjonal form. I keramikk, dreiing og modellering.

Tid/stad: Undervisning på Motland skule, måndag, tysdag, onsdag og torsdag ettermiddag/kveld.

TILRETTELAGT MUSIKKOPPLÆRING

Hårock
Band for vaksne med behov for særleg tilrettelegging.
Tid/stad: Måndag 1700-1830 på Nærbø
 

MAKSI (tilrettelagt musikkaktivitet)
For barn og vaksne med behov for særleg tilrettelegging. Ved hjelp av musikk blir  aktivitetane tilrettelagd slik at den enkelte elev får moglegheit til å utvikle sine eigne ressursar og utvikle sin eigen musikalitet.
 
M = musisering - meistring - motivasjon - motorikk
A = aktivitet - atmosfære - "adle i hoba"
K = kommunikasjon - klangfarge - konkretisering
S = samspel - samhandling - stemning
I = innleving - individualisere - inntrykk
 
Tid/stad: Måndag på Nærbø
 
Maksigruppe 1: 1200-1300
Maksigruppe 2: 1530-1630
 
Individuelle timer etter avtale
 

SCENEFAG

Spilloppene
For elevar i 1. til 3. klasse
Me leikar med song, spel

Tid/stad: Tysdag kl. 1145-1230 på Bø skule

Jazzdans
Grupper etter alder/ferdighet. Nedre aldersgrense: 2. klasse.
Opplæring i jazzdans. Det kan bli samarbeid med andre fag i kulturskulen som musikk, visuelle kunstfag, teater i framsyningar eller prosjekt. 

Tid/stad: Vigrestad storskule (Tysdag/Onsdag ettermiddag) og Varhaug skule (Onsdag ettermiddag)

Ballett (fordjuping)
Fra 6.klasse. Opptak etter alder og ferdigheit.
OBS: Man må ha gått på ordinær danseundervisning tidligare.

Tid/stad: Onsdag ettermiddag på Vigrestad storskule.

Teater 
Fra 3. klasse. Kurset inneheld dramaleik, samarbeidsleik, øvingar i tryggleik, miming stemmebruk og improvisasjon. Det kan bli samarbeid med andre fag i kulturskulen som musikk, visuelle kunstfag, teater, dans o.l. i framsyningar eller prosjekt.

Tid/stad: (frå hausten 2021): Hå kulturtorg
Måndag: 1415-1515 (Ein gruppe for nybegynnarar)
Tysdag: Mellom 1300-1700 på Hå kulturtorg (5 gruppar for både nybegynnarar og viderekommande)

KOMPOSISJON / MUSIKKPRODUKSJON

Komposisjon / låtskriving / musikkproduksjon (kortere kurs)
For elevar fra 8 klasse. Gruppe-/enkeltundervisning
Meir infomasjon seinare

TILBOD I ANDRE KULTURSKULAR

Nokre av våre kulturskular i nabokommunane har fag som ikkje Hå kulturskule har.
Du er velkommen til å søkje undervisning der i desse faga:

Harpe - Klepp kulturskule
Obo  - Klepp kulturskule / Sandnes kulturskule
Fagott - Stavanger kulturskule
Kontrabass - Sandnes kulturskule
Hardingfele - Sandnes kulturskule
Cello - Time kulturskule (For nybegynnarar)
Trekkspill - Gjesdal kulturskule / Sandnes kulturskule

Klepp kulturskule
Sandnes kulturskole
Stavanger kulturskole
Time kulturskule
Gjesdal kulturskule