Viktig informasjon om koronavirus

Om oss

Breidablikk kulturbarnehage ein kreativ barnehage som legg vekt på dei estetiske faga. 
Dette er ein levande barnehage!

I Breidablikk blir du alltid møtt med smil og latter, både av store og små. Me legg vekt på at alle skal trivas og føla seg velkomen.
Barna får utvikla fantasi og kreative eigenskaper gjennom dei estetiske faga som musikk, drama og forming.