Trafikkmeldingar
Publisert 08.11.2019

Omkøyring vil bli skilta.

Publisert 23.10.2019

Hå kommune skal oppdimensjonera leidningsanlegget som ligg i Dysjalandsvegen frå Møllevegen til Revhaugvegen, 

 

Publisert 22.10.2019

I perioden 22. oktober 2019 til 29. februar 2020 er Trelastvegen og Jadarvegen (ved Jadarvegen 21) stengt på grunn av utbygging av Trelasttunet. Omkøyring er skilta.

  

Publisert 07.10.2019

Hå kommune skal legge ny vannledning fra Prestakrysset på Varhaug til Kviamarka.

 

Publisert 02.08.2019

Haugstadvegen mellom Stokkalandsmarka og Vigrestad er blitt forkøyrsveg.

 

 

Publisert 24.10.2018

Rundvegen mellom innkøyringa til Solheimsvegen og Trøskjeløhagen på Vigrestad, vil vera stengt fram til sommaren 2020.

 

 

 

 

Publisert 07.03.2016

Arbeid i eller langs veg som medfører omkøyring og stengte vegar vil bli lagt ut fortløpande her