Veg og gatelys

Det kommunale vegnettet i Hå kommune består av ca 154 km veg og ca 49 km sykkelveg (pr 2018). Antall gatelys i 2015 var ca 4170 langs kommunal- og fylkesveg

Meld om feil på veg eller gatelys her

Det er ei viktig og krevjande oppgåve å oppretthalde eit godt vedlikehald over lang tid. Meld frå til kommunen om det er tilhøve ved kommunal veg som bør utbetrast. Gjelder også behov for brøyting og strøing.

Fylkeskommunen ved Statens vegvesen har ansvar for fylkesvegar som går gjennom kommunen. Hå kommune kan likevel ha bygd eller ha ansvar for gatelys eller gang- og sykkelvegar langs enkelte strekningar av fylkesvegane.

Kontakt

Servicetorget Hå kommune
Telefon: 51 79 30 00