Tømmedagar

Restavfallsdunken og matavfallsdunken blir tømt kvar 14. dag. Papirdunken blir tømt ein gong i månaden. Dunken for glas- og metallemballasje vil bli tømt annankvar månad. Sjekk tømmekalenderen for å sjå når det er tømming av dei ulike dunkane hjå deg. 

Tømmekalender for 2019 (PDF, 11 MB)

Tømmekalender for 2020

På tømmedagen skal dunkane trillast ut seinast klokka 06.00. Om det er vanskeleg for deg å setta fram dunken, kan du bestilla hjelp til dette.

Fann du det du leita etter?