Tømmedagar

Restavfallsdunken og matavfallsdunken blir tømt kvar 14. dag. Papirdunken blir tømt ein gong i månaden. Sjekk tømmekalenderen for å sjå når det er tømming av dei ulike dunkane hjå deg. 

Du finn tømmekalenderen her (PDF, 11 MB)

På tømmedagen skal dunkane plasserast ved kanten av kjørbar veg, eller ved ein open port seinast klokka 06.00. Om det er vanskeleg for deg å setta fram dunken, kan du bestilla hjelp til dette.

Fann du det du leita etter?