Skal du bygga, grava, fylla ut eller gjera noko som påvirker sjøarealet?

Planlegg du eit tiltak som som kan påvirka sikkerheita eller gjer det vanskelegare å koma fram i Sirevåg havn, må du senda ein søknad til oss. 

Send søknaden til teknisk@ha.kommune.no

Eksempel på tiltak kan vera:

  • Kai
  • Brygge
  • Bru
  • Luftspenn
  • Utdjuping
  • Dumping
  • Akvakulturanlegg
  • Opplag av fartøy
  • Lyskjelder, kablar og røyr