Pris for utleige

Ein dag i løestova pluss kjøkken 2650 kroner
To dagar i løestova pluss kjøkken 4000 kroner
Ein dag i heile løa 4075 kroner
To dagar i heile løa 6900 kroner

 

Lag og foreiningar i Hå kommune leiger gratis, men må betala vanleg sats ved selskap, julebord osv. Det same gjeld for arrangement i kommunal regi. Dersom arrangementet er utan fagleg innhald gjeld vanlege betalingssatsar.

Fann du det du leita etter?