Bestill og avbestilling

Bestilling og nøkkelkode

Ta kontakt med servicetorget på e-post servicetorg@ha.kommune.no for å bestilla Lensmannsløa, sjekka om lokalet er ledig, sjå på lokalet og få nøkkelkode.

Ønsker du ei omsyning i lensmannsløa?

Ta kontakt med Monica C. Herredsvela på telefon 480 77 515 for gjennomgang av bruk, prosjektor, steamer, nøklar osv. Ho kan møtast ettermiddagstid på tysdagar. 

Avbestilling og endring

Den skriftlege kontrakten som servicetorget mottek blir gjeldande. Du må betala halv leigesum viss du avbestiller seinare enn to veker før leigeperioden. Send avbestillinga skriftleg til servicetorg@ha.kommune.no

test

Fann du det du leita etter?