Bestill og avbestilling

Bestilling og nøkkelkode

Ta kontakt med servicetorget på e-post servicetorg@ha.kommune.no for å bestilla Lensmannsløa, sjekka om lokalet er ledig, sjå på lokalet og få nøkkelkode.

Ønsker du ei omsyning i lensmannsløa?

Ta kontakt med Monica C. Herredsvela på telefon 48 07 75 15 for gjennomgang av bruk, prosjektor, steamer, nøklar osv. Ho kan møtast ettermiddagstid på tysdagar. 

Avbestilling og endring

Den skriftlege kontrakta som servicetorget mottek blir gjeldande. Du må betala halv leigesum viss du avbestiller seinare enn fire veker før leigeperioden. Send avbestillinga skriftleg til servicetorg@ha.kommune.no

test

Fann du det du leita etter?