Visjon

Vår visjon:

Barn og voksne opplever trygghet, tid og trivsel!   

Trygghet er grunnleggende for arbeidet i barnehagen. Tryggheten skapes først og fremst gjennom voksne som ser og forstår barnet, og som dekker barnets behov. Dette er viktig hele barnehagetiden, men den første tiden i barnehagen er en kritisk fase. Her legges grunnlaget for trygghet i et samarbeid mellom foreldre og personal.

Vi tar oss tid til lek i Trekløveren. I barnehagen skjer den viktigste læringen gjennom leken. Frileken får ikke bedre kvalitet enn det vi voksne klarer å tilføre, opprettholde og videreutvikle i samspill med barna. Hverdagen i barnehagen skal være godt organisert, men vi mener tid er en ressurs og en mulighet, ikke en begrensning.


Trivsel skapes gjennom positive opplevelser. Når voksne og barn er sammen om opplevelser, styrker det barns tilknytning. Barna skal oppleve at det er kjekt å gå i barnehagen. Opplevelser, utforsking og skaperglede gjør at barna trives i barnehagen. Trivsel for personalet betyr et arbeidsfellesskap som balanserer støtte og utfordring

Fann du det du leita etter?