Samarbeidsutvalg

I lov om barnehagar § 4. Foreldreråd og samarbeidsutval, er oppnemning og praktisering av samarbeidsutval heimla. Samarbeidsutval skal sikre samarbeidet mellom barnehagen og heimen.

Korleis samarbeidsutval blir oppnemnd eller fungerer skil seg frå barnehage til barnehage. Nokre samarbeidsutval har hyppige møter, andre utval legg seg på eit minimum. Innhaldet varierer og ein del mellom barnehagane. Det er viktig å merke seg at barnehageeigar skal syte for at viktige saker skal leggast fram for samarbeidsutvalet. (§ 4, siste avsnitt i barnehagelova) SU har som oppgåve å vere eit rådgivande, kontaktskapande og samordnande organ.

SU 2018 -2019
Navn Fra gruppe vara
Lena Grødem foreldre Lisa Anett Håland
Annmereth Nicklasson foreldre
Anette Håland foreldre
Jurgita Baniulyte- Steponaviciene personal Marit Irene Ueland
Ann Linn Stokka personal Katrine A. Bay
Anne Jorunn Olseth personal Rannveig H. Vestly
Fann du det du leita etter?