Foreldreråd og Samarbeidsutval

For å sikra samarbeidet mellom heimen til barna og barnehagen har kvar barnehage eit foreldreråd og eit samarbeidsutval. Barnehagen har og eit FAU, som er foreldra sitt arbeidsutval. Barnehageeigaren skal syte for at det er viktige saker som vert lagt fram for foreldrerådet og samarbeidsutvalet.

Alle føresette i barnehagen er med i foreldrerådet. Foreldrearbeidsutvalet (FAU) består av 6 foreldre-representantar. Av disse blir 3 valt til å representere samarbeidsutvalet (SU). Valperioden er 2 år. SU er sett saman av 3 foreldre og 3 tilsette. Styrar er sekretær i SU. Organet skal vere rådgivande, kontaktskapande og samordna. FAU og SU ønsker tilbakemeldingar fra de som brukarar!

Fann du det du leita etter?