Bilete

Toppbilde gravemelding - Klikk for stort bilete

Gravemelding

Skal du grave i, på eller over kommunal eigedom eller trafikkareal må du søke om graveløyve

Dersom du planlegger å grave over kommunal eigedom slik som tomter, veg, fortau, gang- og sykkelveg eller anna trafikkareal må du søke om graveløyve minst 2 veker før arbeidet starter. Dersom du får løyve til å grave, må arbeidet vere ferdig utført innan 6 månader.

Ein må kontakte Statens vegvesen ved graving i eller over fylkesveg
.

Informasjon og eventuell påvising av kablar kan ein få ved førespurnad til 
Jæren Everk.

Ta kontakt med kommunen dersom du har spørsmål til graving eller søknad. For spørsmål utanom arbeidstid, kontakt Teknisk Vakttelefon.

Sist endra 16.01.2017

Kontakt

Servicetorget Hå kommune
Servicetorget Hå kommune
Telefon: 51 79 30 00
Teknisk Vakttelefon
Utanom vanleg arbeidstid
Telefon: 517 93 090
Fann du det du leita etter?