Bilete

Gravemelding og stenging av kommunal veg

Skal du grave i, på eller over kommunal eigedom eller trafikkareal, må du søke om graveløyve. Ønsker du å stenga kommunal veg i høve eit arrangement, må du søke om løyve. Varslingsplan skal følge med alle søknadar.

Dersom du planlegger å grave over kommunal eigedom slik som tomter, veg, fortau, gang- og sykkelveg eller anna trafikkareal må du søke om graveløyve minst 2 veker før arbeidet starter. Dersom du får løyve til å grave, må arbeidet vere ferdig utført innan 6 månader.

Ein må kontakte Statens vegvesen ved graving i eller over fylkesveg
.

Informasjon og eventuell påvising av kablar kan ein få ved førespurnad til 
Jæren Everk.

Arrangement

Skal du ha eit arrangement, og treng å stenga ein kommunal veg, må du søka om løyve til det. Send søknad på e-post.

 

Ta kontakt med Servicetorget dersom du har spørsmål.

Kontakt

Servicetorget Hå kommune
Telefon: 51793000
Teknisk Vakttelefon
Utanom vanleg arbeidstid
Telefon: 517 93 090
Fann du det du leita etter?