Gatelys

Hå kommune har avtale med Jæren Everk om drift av gatelys kommunen

Hå kommune utarbeidar årleg ein trafikksikkerheitsplan (eiga kapittel i økonomiplanen) som blir politisk behandla. Planen inneheld mellom anna prioriterte områder for gatelys.

Ved feil på gatelys i kommunen, vennleg meld frå her
.

 

Kontakt

Jæren Everk
http://www.jev.no
Telefon: 51 79 95 00
Servicetorget Hå kommune
Telefon: 51 79 30 00
Fann du det du leita etter?