Vass- og avløpsinstallasjonar - Skjema

Utkast til nasjonale skjema for vass- og avløpsinstallasjonar er utarbeida av Norsk Kommunalteknisk Forening og Rørleggerbedrifters Landsforening.

10988917_1602073566681211_3864977336036498819_n.jpg - Klikk for stort bilete

I VA-normen er det krav til dokumentasjon av arbeid på VA-leidningar. Skjema finn du her.
Send skjema til teknisk@ha.kommune.no. Send óg inn ferdigmelding etter fullført arbeid. 


Kommunale krav til vedlegg:

Sanitærabonnement

  • Berekningar og teikningar for fordrøyning

Frakobling av vass- og eller avløpsleidning

  • Bildedokumentasjon av frakoblingspunkt

Registrering av vassmålar

  • Bildedokumentasjon av installert vassmålar og tilbakeslagsventil

Ferdigmelding av arbeid på vass- og eller avløpsanlegg

  • Bildedokumentasjon av tilkoblingspunkt til kommunalt nett, trasé og leidningspunkt

  • SOSI-fil om den finst, i tillegg til koordinatbestemt leidningskart

Fann du det du leita etter?