Bilete

Vatn og avløp

Hå kommune har ansvar for drift, utbygging og vedlikehald av det kommunale leidningsnettet i kommunen

Kommunalteknisk vass- og avløpsnorm

Hå kommune innførte i 2011 ny vass- og avløpsnorm som er utarbeida i samarbeid med andre kommunar frå Jæren. Normen vil vera retningsgivande for framtidig utbygging og vedlikehald.

 

Kontakt

Servicetorget Hå kommune
Telefon: 51793000
Fann du det du leita etter?