Bilete

Gjenvinningsstasjonar

Hå kommune har ein betjent gjenvinningsstasjon (Pytten) i Bøvegen 16, på Nærbø. I tillegg er det sjølvbetente stasjonar for klede, og glass- og metallemballasje lokalisert på ulike tettstader.

Gjenvinningsstasjonane er eit tilbod til innbyggjarane i kommunen. Avfallet skal vera sortert før du kjem, og du betaler berre for restavfall. Det kostar 50 kroner pr sekk med restavfall. Gjenvinningsstasjonane tek ikkje imot næringsavfall. Det finst det eigne private ordningar for.

På Pytten må ein betale med kontantar for restavfall, men innan årsskiftet vert betaling via Vipps og kortterminal innført.


Opningstider på betjent gjenvinningsstasjon:

Måndag - fredag kl. 07:30 - 15:00.
Laurdag kl 10:00 - 13:00 i perioden 1. april - 31. oktober (unnateke juli).
Torsdag kl 07:30 - 18:00 i perioden 1. april - 31. oktober (unnateke juli).
Laurdag kl 10:00 - 13:00 i partalsveker 1. november - 31. mars.

15. april (påskeaftan) er gjenvinningsstasjonen ikkje open.


I juli er gjenvinningsstasjonen berre open kl 07:30 - 15:00 på kvardagar.

Sjå også info og opningstider i tømekalender. 

Sist endra 16.05.2017

Kontakt

Servicetorget Hå kommune
Servicetorget Hå kommune
Telefon: 51 79 30 00

Kart

Kartpunkt

Fann du det du leita etter?