Kommunale avgifter og gebyr

Avgift for renovasjon er betaling for at kommunen tek hand om avfallet ditt. Avgift for vatn og kloakk er betaling for at du har reint vatn i springen, avløp frå eigedommen og at spillvatnet (kloakken) blir reinsa.

Fakturaen heng nøye saman med kor mykje vatn du brukte i fjor. Me finn forbruket ditt ved å samanlikna målarstand du leverte ved nyttår, med målarstanden du leverte for eitt år sidan.

Me samanliknar det du betalte inn i forskott (akonto) i fjor, med det du faktisk har brukt av vatn og kloakk. Viss forbruket ditt var høgare i fjor enn året før, vil det vera ein meirkostnad for deg på denne rekninga. Viss forbruket ditt var mindre i fjor enn året før, så trekk me denne differansen i frå. Og rekninga di vil vera lågare.

Rekninga kjem to gonger i året. 

Gjeldande kommunale avgifter og gebyr (PDF, 254 kB)

Landbruksavgifter (PDF, 262 kB)

Meklaropplysningar vert distribuert og fakturert gjennom infoland.no

Kontakt

Servicetorget Hå kommune
Telefon: 51793000
Fann du det du leita etter?