Koronavirus

Her finn du alt om koronapandemien og vaksinering i Hå kommune

Siste nytt Vaksine Informasjon

 

Foreldrearbeidsutvalet (FAU)

 For å sikre samarbeidet med heimen til barna i barnehagen, skal kvar barnehage ha eit foreldreråd og eit samarbeidsutval.

Barnehagen har og eit FAU, foreldrerådet sitt arbeidsutval.

Barnehageeigaren skal sørge for at det er viktige saker som vert lagt fram for foreldrerådet og samarbeidsutvalet.

Foreldresamarbeid
Ikke alle saker kan diskuterast på foreldremøte. Foreldra/føresette kan be om samtale med personalet der ein kan snakka om saker som angår barnet. Barnehagane kallar inn foreldra til samtale ein eller to gonger i året. 

FAU 2020/ 2021
Navn Mobil Avdeling
Elisebeth Undheim Midthun 46842333 Ulv
Joakim Hølland 90096119 Rev
Ina Ophus Thingbø 90552992 Grevling
Kim Tore Holen 95086104 Bever
Magne Hegelstad 97142292 Bikuba
Mariann Risa 92289987 Maurtua
Trine Hansen 45241887 Blå side