Koronavirus

Her finn du alt om koronapandemien og vaksinering i Hå kommune

Siste nytt Vaksine Informasjon

 

Visjon

  Alle sansar på - me skal læra nå.

Me vil at visjonen vår skal vera levande og at barna skal bruke «heile seg». Å læra betyr å bruka hovudet, kroppen og hjerta. (fritt etter Sigurd Aukland) Barnehagen legg difor opp til varierte aktivitetar som gjer at barna får ta i bruk alle sansane sine. Barn lærer gjennom leik og i samspel med andre. Difor varierer me mellom aktivitetar som vaksne legg til rette og aktivitetar som barna vel eller leik dei sjølv organiserar.