• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Bestilling

Skjemautfylling

Bestill naboliste

Før du sender inn byggesøknad, må du varsla naboar. Ved å bestilla ei naboliste får du oversikt over naboeigedomar og eigedomar med innsyn til din eigedom.

Eigedom
*
*
Kven bestiller nabolista?
/
*
Byggetiltak
Her kan du skriva kort om kva og kor du har tenkt å bygga.
Om du har situasjonskart eller andre dokument du vil legga ved, kan du lasta dei opp her
Filtypar som kan lastast opp er: afx, avi, bitmap, cdr, cmx, dbf, ddc, docx, drw, dwg, dxf, emf, emz, eps, flc, gif, gmi, gml, html, html2, jp2, jpg, kml, kof, mdb, mov, mp3, mp4, mpg, ms-excel, msg, ms-pps, ms-ppt, ms-project, ms-word, ods, odt, pct, pic, png, ppt2007, pptx, prj, psd, prj, psd, psp, ra-pdf, ras, ra-sgml, ra-tekst, ra-tiff6, rtf, sdv, sgi, shp, shx, sos, sql, svg, sxw, wav, wbm, wma, wmf, wmv, xbm, xlsx, zip
Tittel
Filnavn
Utlevering og behandling av opplysningar frå matrikkelen
*
Her finn du matrikkellova § 30.
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp heilt oppe til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.
Vent litt...

Loader

Skjemaeigar: Hå kommune | Brukarstøtte telefon 51 79 30 00 | Brukarstøtte e-post: servicetorg@ha.kommune.no