• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Tilskot til anna kulturarbeid

Skjemautfylling

  1. Oppstart av nytt kulturtilbod
  2. Omtale av tiltaket / arrangementet
  3. Budsjett

Andre tilskot til kulturarbeid i Hå kommune

Kommunen gjer kvart år økonomisk støtte til kulturarbeidet i Hå. Målet med ordninga er å stimulere til tiltak som ikkje høyrer med til normal drift og lagsrutine.

Døme på slik verksemd kan vera:
• nærmiljøtiltak av ulike slag
• utstillingar
• utarbeiding av trykksaker, plater eller film
• ulike arrangement som konsertar, teaterframsyningar, kulturkveldar
• nasjonale og internasjonale meisterskap

• det kan og søkjast tilskot til oppstart av nye lag eller kulturtilbod

Vi søker tilskot til:

Tilskotet gjeld tiltak som ikkje høyrer med til normal drift og lagsrutine.
Døme på slik verksemd kan vera nærmiljøtiltak av ulike slag, utstillingar, utarbeiding av trykksaker, innspeling av plate eller video, ulike arrangement som konsertar, teaterframsyningar, kulturkveldar o.l.
Tilskotet gjeld større ekstraordinære arrangement, t.d. nasjonale eller internasjonale meisterskap, landsleirar.
Tilskotet gjeld oppstart av lag som driv kulturverksemd for barn og unge opp t.o.m. 19 år.
Laget skal ved starten ha minst 15 skrivne medlemmar og eit styre.
Ordninga gjeld ikkje for nyskapingar innan eksisterande lag eller gjenoppstart av lag.
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp heilt oppe til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.
Vent litt...

Loader

Skjemaeigar: Hå kommune | Brukarstøtte telefon 51 79 30 00 | Brukarstøtte e-post: servicetorg@ha.kommune.no