• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om halltid - Bø skule fleirbrukshall

Søknad om halltid

Søknadsfrist 2023: 1. mai

Bø skule fleirbrukshall kan leigast ut til alle registrerte lag og organisasjonar heimehøyrande i Hå kommune. Leige av hallen til lag og organisasjonar i kommunen er gratis* til trening, kamp eller liknande ordinære lagsaktivitetar.

For utleige til private, andre lag og organisasjonar eller til større arrangement gjeld leigesatsar fastsett av Hå kommune.

Faste treningstider i Bø skule fleirbrukshall er måndag til fredag kl.16:00 – 23:00.
Hallen er stengt i skulen sine feriar.

Organiserte lag som er medlem av NIF, via Hå Idrettsråd, er prioritert ved tildeling av treningstider. Inneidrettar (t.d. handball, turn) blir prioritert før uteidrettar (t.d. fotball).
Grunna klisterforbod i hallen vert det ikkje tildelt brukstid til handballag frå og med 14-årklassen og eldre.
Det vert og sett av halltid til andre organisterte kulturaktivitetar.
Uorganiserte lag og privatpersonar vil kun bli tildelt treningstid viss det blir ledig tid etter at organiserte lag og grupper har fått tildelt sine timar.

Klikk her for å lesa fullstendige reglar for utlån og fordeling av halltid i Bø skule fleirbrukshall

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp heilt oppe til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent litt...

Loader