• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Kulturskulestipend i Hå

Skjemautfylling

Kulturskulestipend

Gruppe

Informasjon om stipendet

Stipendet skal motivere, skape engasjement, inspirere og gi påskjønning.
Stipendet blir delt ut årlig, de første tre årene på følgende tidspunkt: 
1. vår 2019 – med søknadsfrist 1.april 2019
2. Vår 2020 – med søknadsfrist 1.april  2020
3. Vår 2021 – med søknadsfrist 1.april 2021
Det blir delt ut 3 stipend a kr 10.000,- hver gang.
Stipendet består av en sjekk for utbetaling av stipend, et diplom/kunstverk fra den lokale kunstneren Stine Rommetveit.
Stipendet kan tildeles en gang pr. søker.
Stipendet er for ungdom i alderen fra og med 8.trinn på ungdomskule til og med siste året på videregående skole.


Kriterier for tildeling:
Søker skal være aktiv elev i Hå kulturskule og ha bosteds-adresse i Hå kommune.
Søkeren må kunne dokumentere at han/hun får undervisning i en eller flere av følgende estetiske fagretninger; Musikk, Dans, Drama, Kunstfag.
Medlemskap i et av kommunen sine skolekorps inngår som del av fagretninga Musikk.


Tildeling
Kulturskulen setter sammen en tverrfaglig fagjury for tildeling av stipend. 
Utifra innsendt søknader vil det bli foretatt en audition. Juryen kaller inn de mest aktuelle søkerne til en audition med intervju. Der fremfører/viser eleven to ulike stykker/arbeider som viser bredde.
Alle som innkalles til audition får en faglig tilbakemelding.


Søker må oppfylle kriterier/krav som er nedfelt.
Innsats, interesse og faglig utøvelse er element som blir vurdert ved tildeling.
Det er ønskelig med referanser. Grunngivelsen for å søke stipendet og hvordan det skal brukes blir tatt med i vurderingen.
Utdelingen av stipendet skjer i forbindelse med et av kulturskulen sine arrangement.   
Banken representrer ved utdelingen dersom de har mulighet til det.

Oppgaver for den som får tildelt stipend
Den som får tildelt stipend skal kunne stille med et scenisk innslag på tildelingsarrangementet. 
Stipendvinnar skal på oppdrag frå Jæren sparebank kunne stille med sceneinnslag på arrangement i regi av bedriften.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp heilt oppe til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.
Vent litt...

Loader

Skjemaeigar: Hå kommune | Brukarstøtte telefon 51 79 30 00 | Brukarstøtte e-post: servicetorg@ha.kommune.no