Kommunedelplan for Vigrestad sentrum

Oppstart av arbeidet med KDP Vigrestad sentrum vil truleg starta opp i løpet av 2021.