Varhaug sentrum - ein møteplass for alle

Framtidsbilete Varhaug - Klikk for stort bilete15. oktober vedtok kommunestyret å legga utkast til kommunedelplan for Varhaug sentrum ut på høyring.

Klikk for presentasjon

Plandokumenta med vedlegg finn du i menyen til høgre. 

Innspel og forslag

Innspel til planarbeidet og merknadar til planforslaget sender du til varhaugsentrum@ha.kommune.no eller via skjemaet under.

Send inn dine innspel her

Det er òg mogleg å merka innspela med «Varhaug sentrum» og senda dei til: Hå kommune, Rådhusgata 8, 4360 Varhaug.

Fristen for å koma med innspel er 27. november 2020.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål til planforslaget kan du kontakta Hå kommune på telefon 51 79 30 00.