Kommuneplan

Kommunestyret vedtok, i medhald av plan- og bygningslovens § 11-15, kommuneplan for Hå 2014 - 2028, i møte 10. desember 2014 i sak 073/14.