Viktig informasjon om koronavirus

Pytten miljøstasjon

Alle innbyggarar i Hå kan kasta hushaldningsavfall på Pytten miljøstasjon i Bøvegen 16. Gjenvinningsstasjonen tek ikkje imot næringsavfall. Det finst det eigne private ordningar for.

Opningstider i Pytten

Januar
Måndag 07:30 - 15:00
Tysdag 07:30 - 15:00
Onsdag 07:30 - 15:00
Torsdag 07:30 - 15:00
Fredag 07:30 - 15:00
Laurdag 10:00 - 13:00 i partalsveker
Sundag Stengt
Februar
Måndag 07:30 - 15:00
Tysdag 07:30 - 15:00
Onsdag 07:30 - 15:00
Torsdag 07:30 - 15:00
Fredag 07:30 - 15:00
Laurdag 10:00 - 13:00 i partalsveker
Sundag Stengt
Mars
Måndag 07:30 - 15:00
Tysdag 07:30 - 15:00
Onsdag 07:30 - 15:00
Torsdag 07:30 - 15:00
Fredag 07:30 - 15:00
Laurdag 10:00 - 13:00 i partalsveker
Sundag Stengt
April
Måndag 07:30 - 15:00
Tysdag 07:30 - 15:00
Onsdag 07:30 - 15:00
Torsdag 07:30 - 18:00
Fredag 07:30 - 15:00
Laurdag 10:00 - 13:00
Sundag Stengt

 

Opningstider i påsken: 

 • Onsdag 8. april: 7.30-12.00
 • Pytten er stengt frå 9.-13. april.

 


 

Mai
Måndag 07:30 - 15:00
Tysdag 07:30 - 15:00
Onsdag 07:30 - 15:00
Torsdag 07:30 - 18:00
Fredag 07:30 - 15:00
Laurdag 10:00 - 13:00
Sundag Stengt

 

Pytten er stengt den 1. mai, 2. mai, 21. mai og 30. mai.

Juni
Måndag 07:30 - 15:00
Tysdag 07:30 - 15:00
Onsdag 07:30 - 15:00
Torsdag 07:30 - 18:00
Fredag 07:30 - 15:00
Laurdag 10:00 - 13:00
Sundag Stengt

 

Pytten er stengt 1. juni.

Juli
Måndag 07:30 - 15:00
Tysdag 07:30 - 15:00
Onsdag 07:30 - 15:00
Torsdag 07:30 - 15:00
Fredag 07:30 - 15:00
Laurdag Stengt
Sundag Stengt
August
Måndag 07:30 - 15:00
Tysdag 07:30 - 15:00
Onsdag 07:30 - 15:00
Torsdag 07:30 - 18:00
Fredag 07:30 - 15:00
Laurdag 10:00 - 13:00 
Sundag Stengt

 

Pytten er stengt 1. august. 

September
Måndag 07:30 - 15:00
Tysdag 07:30 - 15:00
Onsdag 07:30 - 15:00
Torsdag 07:30 - 18:00
Fredag 07:30 - 15:00
Laurdag 10:00 - 13:00 
Sundag Stengt
Oktober
Måndag 07:30 - 15:00
Tysdag 07:30 - 15:00
Onsdag 07:30 - 15:00
Torsdag 07:30 - 18:00
Fredag 07:30 - 15:00
Laurdag 10:00 - 13:00 
Sundag Stengt
November
Måndag 07:30 - 15:00
Tysdag 07:30 - 15:00
Onsdag 07:30 - 15:00
Torsdag 07:30 - 15:00
Fredag 07:30 - 15:00
Laurdag 10:00 - 13:00 i partalsveker
Sundag Stengt
Desember
Måndag 07:30 - 15:00
Tysdag 07:30 - 15:00
Onsdag 07:30 - 15:00
Torsdag 07:30 - 15:00
Fredag 07:30 - 15:00
Laurdag 10:00 - 13:00 i partalsveker
Sundag Stengt

 

Opningstider i jula 2020:

24. desember 07:30 - 12:00
25. desember Stengt
26. desember Stengt
27. desember Stengt
28. desember 07:30 - 15:00
29. desember 07:30 - 15:00
30. desember 07:30 - 15:00
31. desember 07:30-12:00
1. januar Stengt

Prisar og betaling

Avfallet skal vera sortert før du kjem, og du betalar berre for restavfall. Det kostar 50 kroner per sekk med restavfall. Skal du kasta større ting som ikkje får plass i ein sekk, reknar me også prisane om til sekkar. Når det gjeld stolar og sofa reknar me ein sekk per sete. Du kan betala med kort og Vipps.

Dette kan du levera i Pytten:

 • Glassemballasje
 • Metallemballasje
 • Plastemballasje
 • Papir og papp
 • Hageavfall
 • Isopor
 • Tekstilar
 • Farleg avfall
 • Impregnert trevirke
 • EE-avfall
 • Vindauge
 • Kvitevarer
 • Restavfall
 • Gipsavfall
 • Trevirke
 • Isolasjon som Glava/Rockwoll
 • Keramikk
 • Fliser

Vurder alltid om det du ønsker å kasta, kan leverast til gjenbruk.

Dette kan du IKKJE kasta i Pytten

Asbest

Klikk for stort bileteDu kan levera asbest til gjenvinningsstasjonane på Sele og Forus. All asbest må vera heilt innpakka i plast og godt teipa, slik at det ikkje kan koma væte til.  For private kundar er det gratis å levera asbest. Næringskundar kan ikkje levera asbest på gjenvinningsstasjonane, men må levera det direkte til DIM i Egersund, Svåheia Avfallsplas tlf. 51 46 25 00.

Ammunisjon, eksplosiv, fyrverkeri og liknande

Lever dette til politiet eller forhandlar.

Medisinrestar

Dette er risikoavfall, og skal leverast til apotek. Anna medisinsk restavfall kan leverast til apotek, sjukehus eller gjenvinningsstasjon etter avtale.

Daude kjæledyr

Lever til veterinær eller til Gjesdal dyrekrematorium.

Fritidsbåtar

Båtar under 15 fot, kan leverast kostnadsfritt på IVAR sine gjenvinningsstasjonar. Båtar under 3 tonn kan også leverast kosnadsfritt direkte til Ecofiber i Jåttåvågen. Her kan du også bestilla henting ved å ringa 480 23 602.

 

Bildekk

Vi tar ikke mot dekk til noen kjøretøy.