Stortings- og sametingsvalet 2021

Valdagen for stortings- og sametingsvalet er måndag 13. september 2021.

Klikk for stort bilete Kommunaldepartementet

Stortingsvalet er kvart fjerde år. Du velger representantar til Stortinget. Det betyr at du og din stemme bidreg til å bestemma kven som blir representert i Stortinget.
Frå Rogaland er det 14 representantar som skal bli vald til Stortinget. Du er med på å bestemma kven dette blir.

Har du stemmerett ved stortingsvalet?
Dette er krav du må oppfylla for å kunne stemme ved stortingsvalet 2021.
Ved stortingsvalet 2021 har du stemmerett dersom du er:

  • Norsk statsborger
  • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • Er, eller har vore, registrert i folkeregisteret som busatt i Norge

Listeforslag
Du kan lese meir om parti og listeforslag på denne sida.